El saló amb restes del segle XI ha perdurat en el temps, convertit avui en dia en un fantàstic lloc, on les parets ens parlen i ens emboliquen de tots aquells que van passar per aquí. I d’aquells que d’una manera o d’una altra van deixar la seva petjada en aquestes pedres de més de mil anys.

Ara et toca a tu deixar la teva petjada, que romandrà intacta amb el pas del temps.

SALÓ